The False Shame

The false shame

False
Falsa pudoare „ Pictoriţa Ileana Ştefănescu ("Ile Ştefi", de-acum înainte) umple volumetric spaţiul de dezbatere vizuală cu "manechine": un soi de orhidee-carnivore realizate din deşeuri de celuloză şi văluri de sârmă colorată. Obţine astfel postùri insolite de torsuri modelate în pastă industrială de hârtie. Butaforic, dar şi metaforic, este vorba de reviste (să credem că celeglossy) tocate, al căror mortar cânepiu se face piele pentru cofraje anatomice. Dezghiocate, dezinvolte şi chiar cinetice, damele fără chip "instalate"de Ştefi în galeria Simeza  acompaniază friza plină de intrigi narative...”( Critic, Aurelia Mocanu, iunie 2012)
Shame
The false shame “Painter Ileana Stefanescu (“Ile Sefi” from now on) volumetrically fills visual space with ‘mannequins’: a sort of carnivorous-orchids made from cellulose waste and veils of colored wire. Thus she obtains unusual postures of torsos modeled in industrial paste paper. Butaforically, but also metaphorically, it is about chopped magazines (glossy ones let’s assume) whose canopy mortar becomes leather for anatomically shaped framings. Husked, easy-going and even kinetically, the faceless dames ‘installed’ by Stefi in the Simeza Gallery accompany a frieze full of narrative intrigues…” Aurelia Mocanu, June 2012